Centre D’Excel·lència en Programari de Codi Obert

El compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies, permeten al Desenvolupament de la Societat

GMV aposta decididament per l’ús d’aquestes solucions com a part de les seves plataformes i arquitectures, i per a això ha posat en marxa internament un Centre d’Excel·lència en Programari de Codi Obert.

En aquest Centre, GMV:

 • Analitza els diversos aspectes crítics de cada paquet o distribució (p.ex. rendiment, escalabilitat) i selecciona els productes més adequats per a cada projecte.
   
 • Integra les diverses solucions als seus laboratoris i les sotmet a diverses proves per garantir-ne la interoperabilitat.
   
 • Construeix rèpliques de les plataformes dels seus clients per millorar el servei de suport i manteniment a les plataformes implantades.
   
 • Sotmet les noves versions i pedaços a proves de regressió per comprovar-ne l’estabilitat i la seguretat.
   
 • Gestiona la formació interna del personal en les tecnologies associades.
   
 • Aquest Centre d’Excel·lència és la garantia de GMV per proporcionar als seus clients un servei excel·lent mitjançant solucions basades en productes programari de lliure distribució.

GMV SOLUCIONS

DOCUMENTACIÓ

REFERÈNCIES

Clients de GMV en l’àrea de l’Administració Pública