Centre D’Excel·lència en Programari de Codi Obert

El compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies, permeten al Desenvolupament de la Societat

GMV aposta decididament per l’ús d’aquestes solucions com a part de les seves plataformes i arquitectures, i per a això ha posat en marxa internament un Centre d’Excel·lència en Programari de Codi Obert.

En aquest Centre, GMV:

 • Analitza els diversos aspectes crítics de cada paquet o distribució (p.ex. rendiment, escalabilitat) i selecciona els productes més adequats per a cada projecte.
   
 • Integra les diverses solucions als seus laboratoris i les sotmet a diverses proves per garantir-ne la interoperabilitat.
   
 • Construeix rèpliques de les plataformes dels seus clients per millorar el servei de suport i manteniment a les plataformes implantades.
   
 • Sotmet les noves versions i pedaços a proves de regressió per comprovar-ne l’estabilitat i la seguretat.
   
 • Gestiona la formació interna del personal en les tecnologies associades.
   
 • Aquest Centre d’Excel·lència és la garantia de GMV per proporcionar als seus clients un servei excel·lent mitjançant solucions basades en productes programari de lliure distribució.