Presència en el catàleg de la Direcció General de Patrimoni

El compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies, permeten ions al Desenvolupament de la Societat

GMV figura en el Catàleg de Sistemes i Serveis de la D. G. de Patrimoni del M º d'Economia i Hisenda com, GMV Solucions Globals Internet SA (Concurs 25/2002).