Solucions a mida per a l'administració Electrònica

El compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies, permeten el Desenvolupament de la Societat

GMV disposa d’una àmplia experiència en la definició i el desenvolupament de solucions d’administració electrònica, entesa com l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en les Administracions Públiques, per tal de millorar-ne els processos i serveis públics.

Un dels objectius d’aquestes solucions és oferir un servei més còmode i àgil al ciutadà gràcies a la possibilitat que l’administració li brinda de fer les seves operacions administratives per via telemàtica en línia amb l’estratègia de la Cimera de Lisboa. La modernització de l’administració electrònica (e-government) es veurà impulsada per la Llei d’administració electrònica, que garanteix el dret dels ciutadans a accedir a tots els serveis de l’Administració per via telemàtica.

En aquest àmbit, i alineat en objectius amb l’Administració, GMV ofereix el desenvolupament tant de serveis genèrics (pagament, registre, notificació, etc.) com de serveis específics (gestió de llicències i permisos, etc.), basats inherentment en serveis d’identificació digital (i particularment el DNI electrònic).

GMV SOLUCIONS

DOCUMENTACIÓ

REFERÈNCIES

Clients de GMV en l’àrea de l’Administració Pública