Solucions d’accés Segur a Internet

El compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies, permeten al Desenvolupament de la Societat.

GMV compta amb més de quinze anys d’experiència i és una referència dins les empreses de seguretat lògica en el disseny, el subministrament, la integració i la configuració d’entorns de seguretat perimetral que permeten a les administracions públiques tant l’accés segur a Internet com la publicació de serveis telemàtics, i redueixen al màxim els riscos implícits en tota interconnexió a xarxes públiques i, per tant, insegures.

GMV és soci tecnològic dels més importants fabricants de productes de comunicacions i seguretat i compta amb professionals certificats especialitzats en les tecnologies rellevants.

És important assenyalar que GMV no es limita a la integració de diferents tecnologies basades en els més alts estàndards de seguretat, sinó que basant-se en l’experiència i en l’alt coneixement, tant tecnològic, com dels diferents productes, va més enllà indicant, quan és oportú, els punts més importants que cal tenir en compte tant per aprofitar les capacitats de cadascun dels productes com per evitar una configuració inadequada o potencialment perillosa.