Administracions Públiques

Administracions Públiques

El compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies, permeten el Desenvolupament de la Societat.

El desafiament actual en l’Administració electrònica passa pel desenvolupament de la Societat de la Informació a través de solucions que possibilitin la realització de transaccions segures, disponibles i mòbils, sense la necessitat de requerir presència física.

L’experiència consolidada en tots els camps d’actuació i el compromís de GMV, amb una inversió constant en Recerca, Desenvolupament i Innovació, així com el domini de les tecnologies i d’estàndards oberts, que garanteixin la interoperabilitat de forma segura, són els factors clau que li permeten el desenvolupament de solucions que aporten valor real al Desenvolupament de la Societat a Espanya.

En aquest àmbit, i alineat en objectius amb l’Administració, GMV ofereix el desenvolupament tant de solucions i serveis genèrics (pagament, registre, notificació, etc.) com de serveis específics (gestió de llicències i permisos, etc.), basats inherentment en serveis d’identificació digital (i, particularment, el DNI electrònic).

GMV SOLUCIONS

 

DOCUMENTACIÓ

REFERÈNCIES

Clients de GMV en l’àrea de l’Administració Pública