validima és un marc de validació per a fitxers de configuració conforme amb l’especificació ARINC 653.

Actualment admet fitxers de configuració en XML per a:

  • Fitxers de configuració conforme amb l’especificació ARINC 653 Part 1 i Part 2 
  • fitxers de configuració sima 
  • fitxers de configuració air

El validador s’executa en qualsevol dels tres modes següents, que difereixen respecte a les condicions de fallada i els resultats produïts:

  • Estricte 
  • Alerta 
  • Dèbil
exemple d’informe de validima

En tots els modes, el validador produeix un missatge, ja sigui en XML o en format de text pur en el resultat estàndard, que conté tots els errors i alertes detectats.

En els modes estricte i alerta, el validador crea, a més a més, un protocol que enumera totes les proves dutes a terme amb la conclusió corresponent (INFO, WARNING i ERROR).

En mode estricte el validador falla amb error o alertes.

En mode alerta i feble, el validador falla només amb errors.