Transladem Transport a la demanda

Els sistemes de gestió de Transport a la Demanda desenvolupats per GMV són solucions que permeten millorar l’eficàcia i la rendibilitat del transport públic, així com oferir més grau de flexibilitat al passatger. Els serveis de transport es fan a la carta: els clients truquen a un telèfon gratuït i els vehicles paren només en aquells punts on hi hagi un servei demanat.

Transport a la Demanda

Aquest tipus de solucions l’escullen autoritats i operadors de transport que han de donar servei en zones amb baixa densitat de població i demanda esporàdica o a passatgers amb necessitats especials (servei també conegut com paratrànsit). Els sistemes de transport a la demanda poden instal·lar-se i operar-se de manera independent o integrats amb altres com ara Sistemes d’Ajuda a l’Explotació (SAE) o Sistemes de Validació i Venda.