termes

termes® sorgeix per donar resposta a les necessitats de monitoratge fiable d’incidents de seguretat en règim d’operació 24x7. Es posiciona com una eina sofisticada de suport a l’equip d’experts de seguretat responsables de donar resposta primerenca davant incidents, que es complementa a més amb una metodologia desenvolupada específicament per al seu desplegament.

termes®s’utilitza amb èxit al Centre d’Operació de Seguretat (SOC) de GMV i permet monitorar eficientment les infraestructures la seguretat de les quals gestiona GMV, facilitant una resposta ràpida i experta davant incidents de seguretat.

Des d’un punt de vista tècnic, termes® es defineix com una solució de monitoratge basada essencialment (tot i que no únicament) en la correlació de logs, que proporciona de manera contínua un índex de compromís de la seguretat i emet alarmes davant l’esdeveniment d’incidents que col·loquin aquest índex fora d’un llindar predeterminat.

La característica principal que fa de termes® una solució diferencial és la seva capacitat de personalització i adaptació a la realitat de cada client particular.

termes