SIMONS

simons és un sistema de monitoratge d’embarcacions capaç de detectar i de rastrejar vaixells combinant les tecnologies d’imatges d’observació terrestre i de retransmissió cooperativa. El paquet està concebut com un mòdul de processament de fons que es pot integrar o connectar a sistemes o serveis de nivell superior i de valor afegit. Aquesta visió modular s’estén a l’arquitectura interna de simons, on es troben interconnectats submòduls independents i de gran eficiència. simons pot funcionar amb qualsevol imatge d’OT i retransmissions cooperatives, i admet tots els formats de dades estàndard. Les dades de sortida es proporcionen mitjançant capes d’informació que es publiquen a través de serveis web o d’un paquet avançat de vigilància de fronteres de GMV denominat Socrates.

simons s’ha provat amb èxit en una gamma àmplia de campanyes operatives amb condicions d’observació i trajectòries d’interès molt diverses. En la majoria d’aquestes es disposava de verificació sobre el terreny i es va poder provar amb exactitud el funcionament de simons. Per l’evident valor pràctic afegit que van brindar, cal destacar, entre altres exercicis, la localització d’un vaixell petit avariat amb migrants les condicions de salut de la qual s’estaven deteriorant per moments o la localització d’un vaixell sospitós de dur a terme activitats pesqueres il·legals. Ambdós casos van permetre a les autoritats activar recursos sobre el terreny que van confirmar la informació facilitada per simons.