SIMONS

El Servei de Monitoratge d’Embarcacions (SIMONS) proporciona vigilància marítima mitjançant un postprocessament automàtic d’imatges SAR o imatges òptiques pancromàtiques en combinació amb informació cooperativa, com AIS. Actualment, comprèn els serveis següents:

 • Detecció d’objectius complexos, per exemple, un vaixell o qualsevol tipus de plataforma estàtica.
 • Categorització d’embarcacions entre una sèrie de categories predeterminades.
 • Rastreig d’objectiu mòbil, principalment embarcacions.
 • Detecció i monitoratge d’abocaments de petroli.
 • Detecció d’icebergs.
 • Vigilància de la dinàmica costanera temporal.
 • Detecció d’anomalies a les embarcacions.

SIMONS està format per dos mòduls principals:

 1. El mòdul de processament d’imatges d’Observació de la Terra, que proporciona els guions de processament per a l’anàlisi d’imatges d’OT i l’extracció de les característiques i els atributs associats d’interès.
 2. El mòdul de fusió, que combina les dades de sortida del mòdul de processament d’imatges d’OT amb altres fonts de dades complementàries (AIS, capes obertes de dades geogràfiques, etc.) per generar els informes de valor afegit.

SIMONS difon els resultats de sortida per mitjà de dos mecanismes:

 1. Arxius ESRI Shapefile o arxius XML
 2. Serveis web, utilitzant una arquitectura XML d’arbre predeterminada

En tots dos casos, la informació comunicada és la mateixa i permet incorporar-la a sistemes de visualització de tercers, com, per exemple, altres visors GIS o sistemes de gestió més complexos. SIMONS ofereix l’opció d’utilitzar SOCRATES OC com a solució de visor per defecte per crear un paquet tancat.

SIMONS s’ofereix en dues modalitats:

 1. Una modalitat independent executable, per a entorns locals.
 2. Una modalitat basada en la web per a entorns remots, en els quals l’usuari controla a distància l’execució dels serveis desitjats i obté les capes d’informació esperades.

SIMONS està programat majoritàriament en Java, llevat del mòdul de processament d’imatges d’OT, que està programat en Matlab i compilat en un C executable. El paquet es lliura en un arxiu d’aplicacions Java.

SIMONS ha estat dissenyat perquè sigui modular, flexible, fiable i no necessiti supervisió sota una filosofia SOA. Segueix informació detallada a continuació.

Servei de Monitoratge d’Embarcacions