sima Característiques Principals

sima ofereix partició robusta; programes amb estrictes limitacions quant al temps real i nivells crítics diferents poden coexistir en el mateix maquinari de processament sense interferir els uns amb els altres.

El comportament de l’aplicació és el mateix que a la plataforma objectiu, per la qual cosa sima garanteix plena portabilitat sense canvis de codi des de l’entorn de desenvolupament a la plataforma objectiu final. Al revés, també permet una integració completa sense variacions amb la cadena d’eines del proveïdor de la plataforma.

Comportament en temps real en Linux de baix cost: se supera d’aquesta manera el problema d’alta latència amb la reducció al mínim d’enfocaments de kernel no preferents.

Inclou el programa Module Operative System (MOS) la finalitat del qual és:

  • La programació d’aplicacions particionades. 
  • Supervisió de bon estat i gestió de casos d’error en el nivell de mòdul, partició i procés.

Els resultats de MOS, fins a un màxim de sis particions, es presenten en un entorn gràfic anomenat SIMOUT.
 

sima MOS

Tots els serveis ARINC 653 (Part 1) i serveis ampliats (Part 2) s’implementen mitjançant sima.

Els ports ARINC 653 s’implementen amb l’ajuda d’un entorn de comunicació Unicast i Multicast.