sima

Simulated Integrated Modular Avionics (sima) és un entorn d’execució per a sistemes d’Aviònica Modular Integrada (IMA) basat en l’especificació ARINC 653. Proporciona una partició robusta i l’eina completa APEX definida per l’especificació ARINC 653 per a sistemes operatius que no ofereixin per si mateixos aquestes característiques.

sima context

sima és una alternativa econòmica per a tasques de depuració, assaig, simulació i entrenament amb sistemes IMA, garantint que l’aplicació es comporti de la mateixa manera que a la plataforma objectiu gràcies a una estricta i demostrada conformitat amb l’especificació ARINC 653.

La norma ARINC 653 especifica una interfície de programació per a un sistema operatiu en temps real (RTOS) i estableix, a més a més, un mètode concret per a la partició de recursos per temps i memòria. Avui és general el reconeixement d’aquesta norma com a base fonamental per al desenvolupament de sistemes de seguretat crítica en la indústria aeronàutica.

ARINC 653 estableix el suport per possibilitar una robusta partició en sistemes embarcats de manera que un sol mòdul pugui allotjar una o diverses aplicacions aviòniques i executar aquestes aplicacions de manera independent. Per tant, el sistema de partició permet reduir el maquinari embarcat i, alhora, facilita els processos de verificació, validació i certificació.

sima es pot executar en tots els sistemes operatius conformes amb POSIX; ha estat comprovada i optimitzada per a la Native POSIX Thread Library (NPTL) i està disponible en sistemes operatius com GNU/Linux, kernel versió 2.6 o superior i per a RTEMS, versió 4.6 o superior.

La conformitat de sima s’ha comprovat mitjançant la norma ARINC 653 Conformity Test Specification (Part 3).
 

[Descarregueu fullet sima]