radiance Video

Planificador de Radioteràpia d'IORT: radiance™. Aquest sistema de planificació de radioteràpia millora la seguretat de la radioteràpia intraoperativa sobre la base d'un preestudi del tractament. Això implica l'anàlisi de diferents possibilitats, equilibrant la radiació que rep l'àrea objectiu (normalment el suport de tumors) respecte a la que rep el teixit sa. Aquesta anàlisi es basa en la simulació de condicions de tractament (dades del pacient, accelerador lineal i paràmetres d'aplicadors, etc.). L'estudi es pot fer abans del tractament en si, reduïnt l'estrés de la decisió i permetent la millor decisió per a cada pacient, optimitzant la seva exposició a la radiació.