radiance Testimonis

“El 90% de les vegades els paràmetres per a la RIO es poden definir el dia anterior al tractament”, “el sistema millora la possibilitat de documentar el procés per analitzar-lo posteriorment”, prof. Felipe Calvo, director del Departament d’Oncologia, Hospital Universitari Gregorio Marañón, Madrid.

“És un avanç important en la història de la RIO”, “la fase de preplanificació és una millora important en el tractament del càncer de mama amb RIO”, “les operacions de mama es poden preveure, i es poden definir per endavant els diversos paràmetres del tractament”, prof. Roberto Orecchia, director de la Divisió de Radioteràpia, Istituto Europeo di Oncologia, Milà.