Platform-art SENSORS

platform-art© es pot utilitzar per fer proves amb sistemes GNC que incloguin diferents tipus de sensors.

Es proporcionen diferents interfícies de sensors per permetre la utilització dels sensors facilitats pel client: Ethernet UDP/IP, Serial port (RS-232, RS-422) i MIL-bus 1553, SpaceWire.

Els sensors per defecte proporcionats per GMV són una càmera òptica de navegació, un sensor làser industrial i una sèrie de pseudolits del tipus GPS. Els sensors de clients utilitzats en el passat en diferents campanyes de validació d’aplicacions han estat ILT LIDAR B/B de Jena-Optronik i Visual Based System (VBS) EM de DTU.