Platform-art MECHATRONICS

Els elements del sistema platform-art©_MECHATRONICS proporcionen el moviment relatiu entre una nau espacial i un objectiu (que pot instal·lar-se sobre el braç robòtic Mitsubishi 6DoF o estar fixat a una paret):

  • Mitsubishi PA10-6CE: braç robòtic 6 DoF per a reproducció precisa del DKE que simula el satèl·lit objectiu. 
  • KUKA KR150-2: braç robòtic 7 DoF per a la reproducció precisa del satèl•lit de seguiment. El 7th DoF està proveït d’un rail de desplaçament de 15 metres de longitud.
  • Sistema de control actual: base cinemàtica.
  • Fàcil incorporació de nous elements mecatrònics: braços robòtics, robots paral·lels, etc. 
  • Sistema d’il·luminació mòbil (regulable) per a reproducció d’il·luminació solar. 
  • Diverses maquetes S/C representatives en forma i materials del vehicle espacial.
  • Ampliació futura: s’inclourà capacitat per mesurar les forces de contacte i potència produïda afegint-hi cèl•lules especials d’alta precisió de càrrega/potència en les interfícies entre els braços robòtics de laboratori i les maquetes de vehicles