Platform-art AVIONICS

avionics

platform-art©_AVIONICS és l’entorn central de simulació en temps real que alberga el programari GNC en un processador espacial representatiu objectiu (per exemple, família LEON).

  • Simulador en temps real (dSpace) amb sistema de monitoratge 
  • Processador espacial representatiu objectiu (RASTA/LEON) amb sistema de monitoratge (GRMON) 
  • Adaptable: platform-art©_AVIONICS es pot adaptar o actualitzar per satisfer les necessitats específiques de cada client