Platform-art elements

platform-art© és un entorn de proves dinàmic, que inclou simulació de la dinàmica real de la missió espacial, mitjançant l’ús de braços robòtics d’alta precisió, ús de maquetes físiques representatives dels vehicles espacials o dels seus sistemes (inclosos sensors reals), ús de sistemes d’aviònica (ordinadors, intercanvi de dades i protocols de comunicació) similars als de la missió real. A més, està dotat amb el programari dissenyat de guiatge, navegació i control (GNC). El laboratori ofereix diversos escenaris de prova, incloent vol en formació de naus, l’aproximació i atracada o captura entre vehicles espacials, vols orbitals sobre la lluna i el seu descens posterior.

platform-art© està format pels tres elements següents:

  • platform-art©_AVIONICS (intercanviable/adaptable a petició del client)
  • platform-art©_MECHATRONICS (nucli fix)
  • platform-art©_SENSORS (sensors per defecte de GMV; sensors específics del client)

 

Esquema de Platform-art