Platform-art Clients

platform-art© s’ha utilitzat i es continua utilitzant per a diferents activitats de R D en GNC, com per exemple:

  • IBDM (International Berthing and Docking Mechanism) Proves d’atracada en placa de proves (amb mecànica I/F específica) 
  • HARVD (ESA-TRP): validació tancada en temps real amb sistema HW-In-the-Loop (HIL) de missions per a serveis terrestres amb sistema GNC i l’aproximació i captura del Contenidor de Mostres en la missió de captura de mostres de sòl marcià de l’ESA. 
  • PRISMA-HARVD (ESA GSTP/Aurora): adaptació del laboratori platform-art© i certificació de representativitat espacial mitjançant comparació amb imatges i telemetria espacials reals adquirides durant experiments d’aproximació fets amb satèl•lits suecs PRISMA. 
  • VISONE (ROSA, Romania): validació oberta amb sistema HIL de “Visual Based On-board Absolute Navigation Experiment” amb càmera òptica representativa d’entorn espacial i maqueta geodèsica precisa de la superfície del Pol Sud lunar. 
  • iGNC (ESA TRP): validació tancada en temps real i amb sistema HIL d’“Integrated GNC Solution for Autonomous Mars Rendezvous and Capture”, per a escenari d’aproximació i captura del contenidor de mostres de sòl marcià. 
  • NEO-GNC (ESA CTP): validació tancada en temps real amb sistema HIL de tecnologies GNC per a aproximació d’asteroides. S’utilitzen maquetes dinàmiques realistes d’asteroides. 
  • AnDRoID (ESA GSP): experiment de sincronització de velocitat per a escenari de retirada activa d’escombraries espacials

platform-art© també està disponible per a clients externs amb preus i condicions raonables, inclòs servei continu de suport tècnic abans, durant i després de la configuració de cada assaig per separat; integració d’equips o sistemes del client, generació de telemetria i postprocessament.

NEOGNC2-TR2

NEO GNC. Navegació basada en visió per a aterratge autònom en asteroide