Platform-art Principals característiques: realista i precís

REALISTA

Es poden aconseguir experiments realistes de detecció òptica gràcies a les cortines negres que cobreixen totalment les parets i el sostre, i així es té un entorn negre real que simula l’espai exterior, amb una única font de llum potent que emula les condicions de la llum solar.

PRECÍS

Precisió màxima: es calibra de manera rutinària fins a unes poques desenes de micròmetres (mitjançant una eina certificada per una entitat externa) i ha estat validat amb dades de vol real.