magicIONO Principals prestacions

L’anàlisi de les característiques ionosfèriques té una importància crucial pel seu impacte en la propagació dels senyals de ràdio: la ionosfera afecta els senyals GNSS en retardar la propagació del codi que transporta el senyal.

En general, els efectes ionosfèrics a les regions de latitud mitjana no són greus i només causen variacions graduals en els retards ionosfèrics. No obstant això, a la regió equatorial els efectes ionosfèrics revesteixen més gravetat: sumada a l’increment dels retards ionosfèrics en aquesta zona, la presència de l’anomalia equatorial (amb augment de valors i gradients del TEC) i altres característiques equatorials (per exemple, centellejos i deplecions del plasma) compliquen la modelització ionosfèrica i fan més difícil predir els seus efectes en els senyals GNSS i altres aplicacions que depenen de l’estat ionosfèric.

L’arquitectura magicIONO es compon de cinc mòduls independents:

  • Mòdul d’Adquisició de Dades: Aquest mòdul automatitza la descàrrega i descompressió de fitxers d’Observació i Navegació RINEX i IONEX que es necessitin per a altres mòduls de magicIONO. També automatitza la conversió de fitxers d’observació RINEX (Hatanaka). 
  • Mòdul d’Anàlisi IONEX: L’existència de gradients temporals i espacials elevats del TEC pot afectar significativament el rendiment de determinades aplicacions (per exemple, navegació basada en SBAS o augmentació GBAS), si les seves magnituds i efectes no s’analitzen adequadament. Aquest mòdul analitza els gradients temporals i espacials del TEC vertical (vTEC) mitjançant el processament dels fitxers IONEX diaris de l’interval de temps configurat. També representa gràficament els resultats principals. 
  • Mòdul d’Anàlisi de Deplecions: La presència de grans deplecions pot tenir un impacte greu en el rendiment de determinades aplicacions. Per reduir el seu efecte es recomana la realització d’una anàlisi adequada de les seves característiques principals en l’àrea de servei. Aquest mòdul analitza l’existència de deplecions ionosfèriques per a una sèrie configurada d’estacions i un interval de temps configurat. A més, analitza la seva distribució temporal, la seva profunditat i extensió i representa gràficament els resultats principals. 
  • Mòdul d’Anàlisi de l’Índex de TEC (RoT): La presència de valors elevats de RoT està associada a l’existència d’irregularitats ionosfèriques, com els centellejos. Els seus efectes poden resultar enormement perjudicials per a certes aplicacions de navegació basades en SBAS i augmentacions GBAS. Aquest mòdul analitza estadísticament els valors de l’Índex de TEC (RoT) per a una sèrie configurada d’estacions i un interval de temps configurat. També representa gràficament els resultats principals. 
  • Mòdul d’Anàlisi de Centellejos: Els centellejos ionosfèrics afecten la transmissió dels senyals de ràdio, fet que pot debilitar el senyal rebut pels usuaris de GNSS. Aquest mòdul genera els principals paràmetres de centelleig per a cada estació i cada interval de temps configurats. Aquests paràmetres mesuren la presència de centellejos ionosfèrics. També es representen gràficament els resultats principals d’aquest mòdul.