Amb ioserver, el nostre producte air incorpora una solució genèrica d’I/O que presta serveis basats en interfícies de xarxa i altres dispositius.

En compliment dels objectius generals de la plataforma, l’ioserver no sols integra control de dispositius en un entorn particionat, sinó que també allibera les aplicacions de la càrrega de manejar directament l’I/O.

ioserver

Amb ioserver, les aplicacions incorporades per a la plataforma IMA són reutilitzables en diferents plataformes de maquinari i missions diverses.

Es presenta com a solució amb una excel·lent relació cost-eficàcia, atès que resol el problema de reescriure sovint el codi relacionat amb I/O per a cada missió, encara que la finalitat de les aplicacions sigui molt similar a les utilitzades amb anterioritat.