hegeo

hegeo (eina de gestió operativa) és un conjunt d’aplicacions desenvolupades per GMV destinades a proporcionar solucions de gestió i administració de recursos fixos i mòbils per a qualsevol servei públic com ara atenció a emergències (policies, ambulàncies, bombers...) o serveis d’un altre tipus (taxis, vehicles oficials, vehicles de conservació de carreteres, grues municipals, etc.). Depenent del tipus de servei i flota que es vulgui gestionar, les funcionalitats de les aplicacions implantades poden ser les següents: 

 • Funcionalitats al Centre de Control:
  • Localització d’elements mòbils i representació en mapes
  • Comunicacions de veu i dades amb els elements
  • Assignació de serveis a recursos i despatx dels recursos
  • Explotació de dades històriques
 • Funcionalitats en mobilitat:
  • Localització, navegació i guiatge
  • Comunicacions de veu i missatgeria amb centre de control
  • Recepció i seguiment de serveis
  • Utilitats d’oficina mòbil”: impressió, pagaments, informes, albarans, etc.
  • Comunicacions de veu
Hegeo

El sistema hegeo de GMV l’utilitzen algunes de les ciutats més importants d’Espanya per a la gestió dels seus serveis públics, com els cossos de policia local, centres d’emergències 112, flotes de transport sanitari, serveis municipals de grua o les flotes de recollida de residus.