gncde TESTENV-Tool

L’eina d’entorn de proves de gncde automatitza les proves de nous models Simulink mitjançant la comparació de les seves prestacions amb models validats o amb sèries de dades input/output coneguts.