gncde MC-Tool

L’eina d’anàlisi Monte Carlo permet la realització de simulacions paramètriques i estadístiques Monte Carlo en plantilles gncde. MC-Tool és una eina d’enorme utilitat per a l’anàlisi de les funcions GNC i la sensibilitat a la incertesa de paràmetres, a més d’optimitzar paràmetres de disseny. Resulta també molt valuosa per a l’avaluació de prestacions i la identificació de riscos.

Eina MC