gncde GATO-Tool

L’ eina d’anàlisi de guiatge ajuda a fer el disseny i l’anàlisi preliminars de la funció de guiatge (en termes del ΔVs impulsiu requerit, l’historial de propulsió contínua i els perfils de trajectòria de referència) mitjançant un model dinàmic simplificat. Aquest model permet l’obtenció de solucions analítiques per al ΔVs i els perfils d’acceleració, que es requereixen per complir les condicions de frontera i generar la trajectòria resultant.

GNCDE_GATO_FF
GNCDE_GATO_FF
GATO_LA
GATO_3ASSC
GATO_RVD