gncde

 • Una Plantilla és el recurs central a GNCDE comú a tots els processos
 • La Plantilla conté l’organització i l’estructura de tots els recursos disponibles (models existents, estructures de dades, etc.) aplicables al desenvolupament d’un nou disseny de GNC
 • Un cop començat un projecte, GNCDE permet reutilitzar i personalitzar una Plantilla per integrar els nous requisits i característiques de l’escenari específic de la missió
 • Les Plantilles de GNCDE són de dos tipus: Plantilles d’anàlisi i disseny o Plantilles de missió. Totes dues són representacions d’un escenari (el que inclou la nau, el món real, models dels processadors embarcats, etcètera) concebudes per facilitar el procés de disseny de GNC en aquestes diferents fases del disseny:
  • Plantilla d’anàlisi i disseny: permet fer les primeres tasques que formen part del procés de disseny de GNC en un model en el “Món real” simplificat. Ofereix la representació lineal estat-espai dels models de “planta” i dels de “sensor”, i està preparada per dur a terme simulacions simplificades (específiques per a cada mode de GNC) a fi i efecte d’avaluar el rendiment bàsic dels controladors i els estimadors que s’estan dissenyant.
  • Plantilla de missió: permet dur a terme una avaluació del rendiment total d’un model de simulació d’alta fidelitat. Inclou també la verificació dels requisits d’alt nivell i avalua no sols les funcions de GNC, sinó també altres opcions embarcades (MVM) enfront de models complets i, en general, no lineals del “Món real”. Inclou un model de nau, sensors, accionadors, dinàmica, cinemàtica i entorn, així com totes les pertorbacions necessàries.

Així mateix, GNCDE incorpora un programa d’ajuda per guiar l’usuari durant el desenvolupament d’una Plantilla completament nova des del principi amb els components d’infraestructura adequats. GNCDE disposa de diverses plantilles desenvolupades per GMV per a escenaris predeterminats de missions clàssiques.

 • Operacions genèriques de vehicle espacial estabilitzat en 3 eixos (Sentinel-2)
 • Vol en formació de múltiples naus espacials (DARWIN)
 • Trajectòria ascendent del vehicle de llançament (VEGA)
 • Aproximació i acoblament en OTB (de l’ATV a l’EEI)
 • Aproximació i acoblament en òrbites el·líptiques (PROBA-3)

 

Generic 3-axis stabilized satellite (Sentinel-2)

Operacions genèriques de vehicle espacial estabilitzat en 3 eixos (Sentinel-2)

Multi-spacecraft Formation Flying (DARWIN)

Vol en formació de múltiples naus espacials (DARWIN)

Launcher Ascent (VEGA)

Trajectòria ascendent de vehicle de llançament (VEGA)

RendezVous & Docking in LEO (ATV to ISS)

Aproximació i acoblament en OTB (de l’ATV a l’EEI)

RendezVous & Docking in elliptic orbits (PROBA-3)

Aproximació i acoblament en òrbites el·líptiques (PROBA-3)