gncde Components

L’entorn gncde està basat en llibreries de models, plantilles (o simuladors tècnics funcionals) i una sèrie completa d’eines auxiliars. Per minimitzar la possible duplicació del treball de desenvolupament en projectes diferents, el codi general s’organitza en llibreries i cada escenari es representa mitjançant una plantilla, i així s’incrementa l’eficiència del procés de disseny