gncde Cicle de disseny

PROCEDIMENT INNOVADOR DE DISSENY DE GNC

Únic en el mercat espacial, gncde defineix el futur del disseny de sistemes de Guiatge, Navegació i Control.

gncde és l’entorn innovador per a desenvolupament de sistemes GNC de GMV, creat específicament per donar suport a les activitats de disseny tècnic mitjançant l’ús de recursos integrats i un paquet complet d’eines.

Per la naturalesa iterativa del disseny dels sistemes GNC, cal que el tractament de les dades del procés (requeriments, models de síntesi, parametrització dels models, representació matemàtica de les funcions de navegació i control, etc.) es faci d’una manera sistemàtica i homogènia i sense pèrdua d’integritat en les dades que es proporcionin a cadascuna de les eines auxiliars que s’utilitzin en el procés.

Un entorn de desenvolupament integrat de sistemes GNC és una solució extraordinàriament eficaç per a la satisfacció d’aquesta necessitat. No sols proporciona les eines capaces de donar suport a les activitats d’anàlisi, síntesi i avaluació que es requereixen en el procés GNC, sinó que també gestiona de manera controlada les dades que s’utilitzen en tots els components de les diferents eines d’anàlisi.

GNCDE_Cicle de disseny

Desenvolupat en Matlab/Simulink, gncde utilitza un enfocament d’interfície gràfica d’usuari de fàcil maneig, consistent en una sèrie d’eines harmonitzades dissenyades per a:

  • Anàlisi de trajectòria i òrbita.
  • Desenvolupament de funcions de guiatge, navegació i control.
  • Desenvolupament de funcions de gestió de modes i equips.
  • Desenvolupament i integració de models de simulació d’entorns.
  • Anàlisi de prestacions de funcions GNC en simulacions dinàmiques de circuit tancat, en entorns de models lineals i no lineals.
  • Anàlisis estadístiques (per exemple, covariança, anàlisi Monte Carlo) de prestacions GNC.
  • Generació automàtica de codi per a sistemes espacials GNC embarcats. El codi generat pot utilitzar-se posteriorment per a anàlisi Monte Carlo o per a sistemes integrats com a versió preliminar de programari de vol.