gestvul

gestvul® és un servei que permet conèixer i gestionar l’estat de seguretat que presenten els sistemes d’informació. Per a això, du a terme periòdicament una sèrie de proves automatitzades encaminades a la identificació de debilitats des d’internet, incloent-hi la possibilitat d’accés no protegit a serveis d’administració, la presència de serveis desactualitzats, la identificació de vulnerabilitats, etc. gestvul® fa un seguiment periòdic de les tasques de control i actualització dutes a terme pels professionals que gestionen la seguretat dels sistemes d’informació, i proporciona informes que serveixen de base per implementar un pla de millora contínua del nivell de seguretat de l’entitat. Addicionalment, gestvul® facilita i disminueix el treball de les Operadores de Telecomunicacions en qüestions d’auditoria de diversos organismes oficials.