emil Beneficis

emil és el complement ideal per als vols d'inspecció normalment utilitzats per al calibratge de radioajudes ILS i VOR.

Els operadors aeroportuaris poden obtenir els següents beneficis utilitzant el sistema emil:

  • Reducció en el nombre d'hores necessàries d'inspecció en vol, costoses, i que habitualment originen interrupcions en la operació normal de l’aeroport.

  • El sistema es pot utilitzar a qualsevol hora, fins i tot en pistes en estat operacional.

  • emil és l’eina ideal per a comprovar de manera independent els resultats de calibratge obtinguts mitjançant assaigs en vol subcontractats a proveïdors externs.

  • emil es pot utilitzar per a calibrar radioajudes ILS i VOR immediatament després d'una intervenció de manteniment. El sistema permet calibrar el sistema del localitzador ILS en menys d'una hora.

  • Amb emil no és necessari realitzar marques en el terreny, el sistema calcula la posició amb una precisió de 3 cm, i delimita l'error utilitzant un algorisme patentat per GMV.

El sistema emil s'ha dissenyat posant especial èmfasi en simplificar l'operació permetent executar els procediments de calibratge automàticament.

emil inclou un conjunt d’eines d'anàlisi potents i senzilles d’utilitzar.

El sistema s’ha dissenyat per ser instal·lat en una furgoneta o remolc, i ser operat per dues persones només, el conductor i l’operador del sistema.

emil