DGPS

També en l’àmbit del transport marítim, GMV integra sistemes costaners de transmissió de correccions DGPS sota els estàndards de la IALA/RTCM. Aquests sistemes compten amb estacions transmissores en diversos punts costaners, centres de control i equips GPS i de comunicacions als vaixells.

Cada Estació DGPS compta amb 2 estacions de referència, 2 monitors d’integritat, un ordinador de control, un sistema de comunicacions (RDSI o GSM), un sistema d’alimentació ininterrompuda i un radiofar marítim. El sistema ha estat dissenyat en una configuració redundant que assegura la robustesa davant fallada i permet l’autonomia del sistema.

Totes les operacions de monitoratge i control poden ser portades in-situ des de cadascuna de les estacions DGPS i remotament des dels centres de control, des dels quals es permet modificar els paràmetres i les variables per a la prestació del servei de transmissió de correccions diferencials. Així mateix, el sistema compta amb unes aplicacions informàtiques que permeten el registre de dades GPS d’una manera automatitzada.