configuima Descripció del sistema

Les dades de configuració s’emmagatzemen en una base de dades organitzada per projectes; cada projecte es divideix en sistemes, és a dir, estan separats en diverses plataformes de configuració.

Cada sistema alberga una sèrie de configuracions de mòduls conforme a l’especificació ARINC 653; d’aquesta manera, tots els elements de configuració tenen una organització similar a una estructura jeràrquica.

configuima: exemple de vista en arbre

La configuració de Health Monitoring respecte al sistema, el mòdul i la partició s’aconsegueix sense que l’usuari hagi de preocupar-se de la coherència de les dades; l’únic que necessita amb configuima és seleccionar els errors i els nivells i, tot seguit, seleccionar les accions corresponents.

Des del punt de vista de l’administració, es poden gestionar tots els estats i errors, inclosos la relació i l’accés d’un objectiu específic (ex. sima o air).

 

configuima: configuració preestablerta

Per crear una programació de particions conforme a ARINC 653, l’usuari rep primer l’ajuda d’un assistent que es visualitza en temps real en la vista del programador. Segons les opcions seleccionades per l’usuari, configuima calcula automàticament el marc temporal principal del programador i la posició temporal òptima de les finestres de programació.

configuima: assistents

Per a la definició de les comunicacions entre particions hi ha una Connection Table View que es presenta com una mena de pissarra a la qual s’arrosseguen les particions i el port des de l’estructura de la vista en arbre. Amb uns simples clics del ratolí, l’usuari crea els canals entre els ports de les particions.

configuima: vistes amb ajuda