configuima Principals característiques

Amb configuima es pot accedir ràpidament a qualsevol element de configuració presentant-lo en forma d’estructura d’arbre millorada amb administradors de dades de configuració.

configuima es va dissenyar perquè totes les configuracions estiguessin disponibles en el mateix lloc inclosos tots els projectes desenvolupats i les seves respectives plataformes.

Tots els elements de configuració ofereixen la possibilitat de validació en temps real; inclou una finestra de visualització de problemes amb una llista de tots els elements no vàlids a què pot arribar-se amb un simple clic del ratolí.

configuima: validació

Seguint un senzill assistent de programació i alguns clics del ratolí, és possible crear un programador vàlid de particions, el programador pot canviar-se fàcilment arrossegant finestres mentre la funció de validació en temps real informa l’usuari sobre els valors de programació correctes que calgui establir.

configuima: programador

La definició de la comunicació entre particions s’aconsegueix de la mateixa manera amb un petit nombre de clics de ratolí, gràcies a la Connection Table View entre particions en què l’usuari determina els canals de comunicació amb el ratolí.

configuima: connexió

Poden importar-se totes les configuracions XML a configuima i, alhora, totes les configuracions creades poden exportar-se a XML seguint l’esquema de l’especificació ARINC 653.

L’intercanvi i la seguretat de les dades queden garantits mitjançant l’emmagatzemament de totes les dades en una base de dades MySQL que admeti les seves característiques d’encriptació i autenticació.

configuima: autenticació

configuima ha estat desenvolupat per Java com plugin Eclipse RCP, tot i que també s’executa com a aplicació independent en qualsevol plataforma que admeti Java.