COMFUT

GMV ha desenvolupat el Sistema d’Informació i Comunicacions del Programa Combatent Futur (COMFUT) per al Ministeri de Defensa espanyol.

El SIC és el cor del sistema COMFUT. El SIC satisfà les necessitats de Comandament i Control per a la infanteria des del soldat, passant per cap d’escamot fins al lloc de comandament de secció.

El SIC proporciona tota la informació necessària per a l’exercici de la missió, i en destaca l’anomenada “consciència situacional”, que permet conèixer en temps real la situació dels combatents respecte dels altres membres del seu escamot, així com advertir-lo de la proximitat d’amenaces de qualsevol tipus (enemic, camps de mines, zones contaminades NBQ, etc.)

El SIC proporciona al combatent les capacitats següents: 

  • Comunicacions de veu i dades amb la resta de membres de l’escamot
  • Navegació integrada amb un Sistema d’Informació Geogràfica (GIS)
  • Consciència Situacional (Situational Awareness)
  • Informació del Camp de Batalla integrada amb el GIS (Common Relevant Operational Picture)
  • Gestió d’Informes, Peticions, Ordres i Alertes
  • Informació d’estat del sistema
  • Registre de dades de la missió