CIO-CPL

El CIO/CPL (Centre d’Informació i Operacions / Centre de Personal i Logística) és un sistema que automatitza les funcions de planejament, coordinació i direcció d’activitats de direcció tàctica de la batalla antiaèria (CIO) i relacionades amb el personal i les funcions logístiques (CPL).
Respecte de les tasques relatives a Informació i Operacions, el Sistema CIO/CPL fa les funcions següents:

  • Centralitzar, avaluar i difondre informació sobre les operacions aèries i terrestres.
  • Planejar la defensa antiaèria, proporcionant eines per al planejament.
  • Suportar la simulació d’escenaris tàctics, de manera que proporcioni eines de formació i entrenament per a les unitats d’artilleria antiaèria.
  • Controlar el compliment de les operacions planejades per part de les unitats.

Respecte de les tasques de Personal i Logística, el Sistema CIO/CPL és responsable de:

  • Proporcionar eines que assisteixin l’usuari en les seves operacions logístiques de personal, administració, proveïment, manteniment, transport i assistència sanitària.
  • Proporcionar ajuda per a l’anàlisi i avaluació de les diferents alternatives d’ús i desplegament de les unitats de serveis, en relació amb l’escenari actual.
  • Proporcionar les eines necessàries per al control exhaustiu d’informació sobre personal, armament i material (incloent documentació, control de reposició, registre de baixes i altes, sol·licitud de reposició i suport logístic, etc.).
  • Controlar el compliment de les operacions planejades per part de les unitats en els aspectes de personal i logística.