BRAVE Principals prestacions

gmvBRAVE no sols recopila informació pública rellevant sobre el rendiment diari d’EGNOS, sinó també dels resultats obtinguts de les execucions dels algorismes SBAS. En especial, la plataforma gmvBRAVE actualment desplegada se centra en els algorismes de la component Processing Set (CPF-PS) per a EGNOS/SBAS, avaluats d’acord amb dades reals d’EGNOS.

La plataforma gmvBRAVE ofereix tres prestacions generals principals que doten la plataforma de gran valor, i són les següents:

PLATAFORMA DE VIGILÀNCIA gmvBRAVE SURVEY COM A EINA DE SUPERVISIÓ DEL RENDIMENT DIARI D’EGNOS

  • Eina fiable per a la vigilància tant del sistema EGNOS en general com del subsistema CPFPS al mateix temps i diàriament.
  • Facilita la detecció de qualsevol situació perillosa o imprevista el més ràpidament possible i fins i tot proporciona una primera noció de les causes i l’origen de la situació.

PLATAFORMA DE VIGILÀNCIA gmvBRAVE COM A EINA D’ANÀLISI DIÀRIA DE RENDIMENT

  • Genera resultats interns i intermedis de totes les funcions algorítmiques.
  • Ofereix una anàlisi preliminar de qualsevol incidència o degradació del rendiment.

PLATAFORMA DE VIGILÀNCIA gmvBRAVE COM A EINA DE COMPROVACIÓ DE LES EVOLUCIONS ALGORÍTMIQUES EXPERIMENTALS

  • Flexible i fàcilment adaptable per a la generació de diferents versions algorítmiques per als diversos escenaris diaris, amb l’únic cost addicional d’equips i recursos d’emmagatzemament i potència de computació.
  • Comprovació i validació de millores o correccions de les funcions algorítmiques en escenaris reals durant un llarg període de temps amb no gaire esforç.