BRAVE Informació amb gmvbrave

El servei ofert per gmvBrave és un informe diari centrat en els rendiments algorítmics d’EGNOS, que comprenen els següents:

 • Rendiment del sistema operacional
  • Mapa de disponibilitat APV-1
  • Nivell de supervisió SV

 • Informe d’enginyeria algorítmica Brave
  • Descripció d’escenari de dades Brave.
  • Anàlisi IGP: estadístiques, disponibilitat, continuïtat, precisió i integritat d’IGP.
  • Anàlisi SV: estadístiques, disponibilitat, continuïtat, precisió i integritat de satèl·lits.
  • Anàlisi de biaix en equips per a estacions RIMS i satèl·lits GPS.
  • Anàlisi de compensació de rellotge per a RIMS i anàlisi de ports (drift) per a cada RIMS.
  • Estat d’òrbites ODP per a cada satèl·lit GPS.
  • Rendiments al costat de l’usuari: disponibilitat, continuïtat, precisió, nivells de protecció i mapes d’integritat.


Resumen de rendimientos para 2015/10/17

Informació amb gmvbrave