BRAVE

gmvBRAVE –solució d’anàlisi, validació i enginyeria– proporciona un valuós servei que contribueix a millorar el procés diari de monitoratge, report i anàlisi de prestacions d’un sistema SBAS. gmvBRAVE ajuda a reduir els temps d’execució en tasques que poden resultar extremadament repetitives, i d’aquesta manera s’augmenta la seva eficiència. Això és possible gràcies a l’automatització de tasques com l’execució d’algorismes SBAS (que proporcionen la integritat i la millora de precisió en el sistema) o l’anàlisi posterior de les seves prestacions, per al qual la nostra eina genera un ampli conjunt de resultats que juguen un paper clau en la detecció i l’anàlisi ràpida de qualsevol incidència o degradació del rendiment del sistema SBAS.

Actualment, GMV utilitza gmvBRAVE com a eina de suport per a l’anàlisi diària de les prestacions del subsistema CPFPS d’EGNOS, i de les prestacions del banc de proves magicSBAS integrat en l’SBAS d’Austràlia i Nova Zelanda.

En termes generals, gmvBRAVE permet:

  • Integrar i automatitzar un ampli conjunt d’eines per a l’enginyeria i anàlisi de SBAS
  • Comparar les prestacions del sistema operacional amb els de diferents versions d’algorismes SBAS
  • Avaluar indicadors de prestacions amb la finalitat de detectar degradacions o anomalies del sistema
  • Anticipar-se al report d’observacions anòmales que afectin l’SBAS
  • Analitzar preliminarment l’aparició d’esdeveniments temuts
  • Verificar i validar les evolucions i millores d’algorismes SBAS en escenaris de referència reals o simulats

Per a més informació sobre aquest producte, si us plau, no dubti a contactar-nos a través de [email protected]

Resum de comparativa amb gmvBRAVE

Resum de comparació amb gmvBRAVE