BRAVE

gmvBRAVE –solució d’anàlisi, validació i enginyeria-- presta un valuós servei que millora el procés diari d’informació i anàlisi del rendiment del subsistema CPFPS. Aquesta plataforma té capacitat per al tractament diari de dades RIMS reals (procedents d’EDAS), l’execució de les funcions algorítmiques CPFPS i l’anàlisi dels resultats obtinguts a més de la generació de dades internes intermèdies que exerceixen un paper fonamental en la detecció i l’anàlisi ràpida de qualsevol incidència o degradació del rendiment.

  • Estadístiques de rendiment satel·lital i d’IGP quant a disponibilitat, precisió i integritat.
  • Comparació de rendiment operacional amb rendiment a nivell de CPF PS.
  • Avaluació dels indicadors de rendiment per detectar qualsevol degradació o anomalia a nivell de CPF PS.
  • Informes d’anticipació a possibles incidències relacionades amb CPF PS.
  • Anàlisi preliminar sempre que sigui necessari.
  • Banc de proves per a l’evolució del CPFPS en condicions reals.

Rendiment de sistemes: Mapa de disponibilitat d’APV-1 (2015/08/28)

Rendiment de sistemes: Mapa de disponibilitat d’APV-1 (2015/08/28)

Rendiment a nivell d’algorisme: Mapa de disponibilitat a nivell de CPF PS (2015/08/28)

Rendiment a nivell d’algorisme: Mapa de disponibilitat a nivell de CPF PS (2015/08/28)

Histograma SREW/ràtio (2015/08/28)

Histograma SREW/ràtio (2015/08/28)

Estadístiques instantànies i RMS 1 h SREW (2015/08/28)

Estadístiques instantànies i RMS 1 h SREW (2015/08/28)

Funció acumulativa GIVDerror/GIVE (2015/08/28)

Funció acumulativa GIVDerror/GIVE (2015/08/28)

Sol·liciti més informació a brave@gmv.com