avt Principals característiques

L’aplicació avt controla l’execució de les proves i s’executa en un entorn de desenvolupament d’allotjament (Solaris, Linux o Windows).

avt es comunica amb el panell objectiu utilitzant un conjunt desplegable d’elements abstractes de comunicació. Per a cada panell objectiu i sistema operatiu diferent, aquesta capa ha d’implementar-se utilitzant els serveis de comunicació dependents de la implementació que estiguin disponibles.

avt: entorn

L’objectiu d’avt és una sèrie de particions que executa les proves especificades. Avalua els resultats de les proves i torna un missatge de SUPERAT/NO SUPERAT a l’allotjament avt. Una arquitectura alternativa consisteix a encastar l’aplicació avt en l’avt objectiu. En aquest cas, els resultats de les proves s’escriuen en un dispositiu dependent que accepta la instrucció estàndard escrita en llenguatge C.

Una interfície opcional de línies de comandament permet al realitzador de les proves seleccionar les proves que vol dur a terme.

Una GUI Windows opcional es comunica amb l’aplicació avt en l’entorn d’allotjament mitjançant una interfície xxx, facilitant el control de l’execució de les proves.