avt

avt és el paquet d’assajos per comprovar la conformitat amb l’especificació ARINC 653 per a l’Aviònica Modular Integrada (IMA).

Figura il·lustrativa de Configuima 1

El sector de l’aviònica està migrant des d’aplicacions federades a aplicacions integrades en una plataforma única, i han de complir els requisits d’ARINC653 i IMA.

La implantació d’un sistema operatiu d’aviònica que pretén ser conforme amb l’especificació ARINC 653 ha de superar una sèrie de proves específiques per demostrar que compleix amb la interfície API/OS descrita en l’especificació ARINC 653.

Per facilitar-ne la realització i oferir un nivell superior de confiança, es recomana l’ús d’un paquet d’assajos de conformitat.