arot

Les futures xarxes aeronàutiques estaran basades en els busos Avionics Full-DupleX Switched Ethernet (AFDX) per a la tecnologia d’Aviònica Modular Integrada (IMA), que ofereixen comunicacions més segures i fiables per a l’intercanvi de dades crítiques i no crítiques.

arot (AFDX RObustness Test Tool) és una eina d’assaig desenvolupada per GMV per a la comprovació d’aquesta nova generació de busos aviònics. L’aplicació arot és capaç d’executar automàticament un conjunt predeterminat de proves de conformitat amb sistemes AFDX finals. 

 

Identificar

L’eina arot dóna suport a totes les proves que es fan respecte d’un component d’un sistema AFDX final, utilitzant XML com a llenguatge d’especificació per establir l’estímul que s’inserirà a la xarxa.

arot és l’eina d’assaig de conformitat per al sistema AFDX final”