arkano control dels drets d’accés a la informació digital

arkano

arkano és un producte de seguretat que controla l’accés a les dades mitjançant mecanismes de criptografia incorporats en les mateixes dades, la qual cosa de vegades s’anomena l’“autoprotecció” de les dades.

arkano està pensat per al xifratge de documents d’ús diari, el xifratge de correus electrònics i el xifratge de continguts i documents exposats en la Intranet de les organitzacions. El xifratge es fa "extrem a extrem", és a dir, es controla que cap intermediari o administrador de sistemes pugui accedir a les dades.

arkano pot classificar-se dins les solucions d’EDRM (Enterprise Digital Rights Management), és a dir, una solució dirigida a empreses i organitzacions que requereixen gestionar el dret d’accés a la informació emmagatzemada en format digital. El disseny d’arkano fa especial èmfasi en la usabilitat i la reducció de costos d’operació, i la seva arquitectura és particularment adequada per respondre als desafiaments de confidencialitat i custòdia de la informació plantejats per l’emmagatzemament en el núvol.

Informació que es pot protegir amb arkano

arkano és una solució que permet xifrar correus, documents i pàgines web. El xifratge es fa extrem a extrem, de manera que el contingut s’emmagatzema xifrat sempre.

arkano protegeix uns altres tipus de documents:

 • Correus electrònics 
 • Documents Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel)
 • Documents PDF
 • Pàgines web estàtiques (HTML)

Capacitats de protecció

Les capacitats de protecció d’arkano inclouen, entre altres possibilitats:

 • Control d’obertura del document 
 • Permisos de visualització, edició i edició amb registre de modificacions.
 • Control d’ús del clipboard (copiar/enganxar)
 • Control d’impressió
 • Marca d’aigua 
 • Expiració o revocació d’accessos
 • Modificació de permisos d’accés a documents existents
 • Auditoria exhaustiva d’accessos