antari HOME CARE

Amb una població mundial cada cop més envellida, amb cada cop més malalts crònics, la tecnologia permet apropar la distància entre el metge i el pacient i així es poden rebre tractaments des de la llar

 

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les malalties cròniques són la causa del 60% de les morts mundialment i desencadenen el 75% de la despesa pública sanitària. Aquest tipus de malalties (p. ex. hipertensió, EPOC, diabetis, insuficiència cardíaca, cardiopaties, etc.) provoca importants efectes adversos en la qualitat de vida dels malalts afectats, és causa de mort prematura i té efectes econòmics importants i subestimats en les famílies, les comunitats i la societat en general.

Sense cap dubte, l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicades a aquest àmbit de la salut, en allò que s’anomena HomeCare, poden constituir una eina potent per fer front a les necessitats de salut. D’una banda, ofereixen una gran flexibilitat a l’hora d’adaptar-se a aquestes noves necessitats i, per una altra, permeten una millor utilització dels recursos sanitaris i més qualitat de vida dels pacients.

Homecare, o atenció domiciliària, és una modalitat de l’atenció de la salut per la qual s’ofereixen teràpies mèdiques directament a casa del pacient, afavorint el tractament mèdic i reduint l’estrès emocional a través de la proximitat amb la família i la llar.

antari Home Care és una solució innovadora que millora els processos d’atenció, seguiment del pacient, i així es redueixen els costos associats al seguiment de malalties cròniques.