antari EPI

Sistemes tecnològics per aprendre de l’observació 

 

En la disciplina científica de l’epidemiologia, GMV hi aporta la seva tecnologia i noció funcional en implantació i adaptació de plataformes d’explotació d’informació i gestió de dades clíniques i epidemiològiques, generant coneixement sobre els estudis de la distribució i classificació d’esdeveniments o estats en poblacions humanes específiques, essent aquesta la base per a una nova filosofia en el tractament i l’explotació de la informació de Salut Pública.

Aquesta plataforma tecnològica aporta uns beneficis clars en forma de millores en el disseny dels processos d’atenció, gestió i vigilància en salut basats en l’evidència generada, i que repercuteix directament en una millora en la qualitat assistencial i en una millor gestió dels recursos sanitaris.

L’experiència de GMV es fonamenta, entre d’altres, en el projecte Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana, registre de malalties rares, VIH i sida.