AIS Sistema d'identificació automàtica

Els requeriments marcats per la IMO (Internacional Maritime Organization) van establir que l’any 2004 tots els vaixells sota SOLAS (Safety of Life At Sea) d’arqueig brut igual o superior a 300 tones amb trànsit internacional han de portar incorporades estacions mòbils AIS (Automatic Identification System).

El sistema AIS és un mitjà d’augmentar la seguretat del trànsit marítim mitjançant un flux de transmissió de dades. Però també és una "caixa negra" en la memòria de la qual s’emmagatzemaran dades rellevants sobre la navegació i que contribuirà definitivament a aclarir la causa de determinats problemes i, en conseqüència, a la seva resolució futura.

GMV desplega xarxes costaneres d’estacions base AIS. Aquests sistemes permeten rebre, processar i distribuir la informació de localització que els vaixells transmeten a través dels seus terminals AIS segons els requisits establerts per l’Organització Marítima Internacional (IMO).

La solució de GMV està composta d’estacions base, dispositius d’ajuda a la navegació, transmissors als vaixells i centres de control. Les seves funcionalitats inclouen:

  • Ajuda a la navegació: lectura de la posició, velocitat i direcció dels vaixells; informació meteorològica; correccions DGPS; posicionament de boies i d’altres ajudes a la navegació existents.
     
  • Permet el monitoratge del trànsit des dels centres de control o a través d’Internet.
     
  • Compleix els estàndards IMO i les recomanacions IALA.
     
  • GMV és l’empresa responsable del desplegament de les xarxes costaneres d’estacions base AIS de Ports de l’Estat i Govern de Canàries a Espanya i les autoritats portuàries d’Açores i Madeira a Portugal.