air característiques principals

L’APEX implementat és un maquinari i sistema operacional independent que s’executa en diferents plataformes RTOS, com RTEMS Linux i paquets de suport encastats (BSP). Per aquest caràcter obert se l’anomena APEX portàtil, i està basat en les interfícies POSIX, a més de contribuir als Estàndards Oberts.

air és conforme estrictament amb l’especificació ARINC653 completa, la qual cosa garanteix el mateix comportament de les aplicacions a la plataforma objectiu.


Permet la partició temporal i espacial i presenta un programador de dos nivells (programador ARINC 653 i programador de processos RTOS) i eines estàndard per a l’administració de tots els recursos que protegeixen la partició espacial: 

air

Programador millorat de processos que presenta:

  • Verificació de dates límit de processos en temps real 
  • Canvi entre múltiples programes de partició 
  • Execució d’accions definides la primera vegada que es programa una partició després d’un canvi de programa

air ofereix una solució I/O genèrica anomenada ioserver que presta un servei més eficient basat en interfícies de xarxa i altres dispositius