a653fs Característiques principals

La solució a633fs garanteix el mateix comportament de les aplicacions a la plataforma objectiu gràcies a l’estricte i demostrat compliment de l’especificació ARINC 653, part 2.

La prestació de serveis per al sistema d’arxius es du a terme per mitjà de l’intercanvi de peticions i respostes entre els processos sima que simulen dispositius remots o locals.

a653fs configuration

Amb una configuració específica en el sistema simulat de fitxers és possible personalitzar el comportament de dispositius lògics.

L’àmbit d’aquesta configuració és més ampli que els mòduls ARINC653; fa referència a diversos mòduls i dispositius lògics utilitzats per aquests mòduls. Per tant, donen suport a més d’un mòdul per sessió de simulació.

més d’un mòdul per sessió de simulació