a653fs Descripció del Sistema

a653fs és una forma abstracta de gestionar l’emmagatzemament de dades. Permet que una aplicació accedeixi a diverses formes d’emmagatzemament de dades en un mòdul utilitzant una sèrie comuna d’operacions.

El sistema de fitxers ha d’especificar-se en la configuració del mòdul perquè estigui disponible per a les particions.

La configuració ARINC 653 per al sistema de fitxers especifica quins dispositius estan disponibles, a quines parts d’aquests dispositius pot accedir cada partició i amb quin nivell d’autorització.

Descripció del Sistema a653fs_I

El sistema de fitxers a653fs pot administrar diversos dispositius lògics, cadascun dels quals pot tenir volums diferents.

Els dispositius lògics són independents entre si i representen els diversos mitjans d’emmagatzemament disponibles per a les particions en un mòdul.

Cada dispositiu lògic pot tenir un nombre determinat de volums, i a cada volum podrà accedir únicament una partició amb autorització lectura/edició, l’OwnerPartition, i diverses particions amb autorització de lectura únicament, les ReaderPartitions.

Cadascun dels dispositius (LogicalDevices) és identificat amb un nom i per les parts d’emmagatzemament (volums i quotes) atribuïdes a particions específiques.


 

Descripció del Sistema a653fs_II

La prestació de serveis per al sistema d’arxius es du a terme per mitjà de l’intercanvi de peticions i respostes entre els processos sima que simulen els dispositius lògics i les particions.

Cada dispositiu lògic disposa d’un port per a la recepció de les peticions de tots els seus clients, i cada client té un port per cada dispositiu lògic per a la recepció de respostes.

Les dues particions "controller", per exemple, tenen dos ports d’escolta ja que tenen accés a dos dispositius lògics per a sistema de fitxers.

Les particions "logger" i "register", no obstant això, accedeixen a un únic dispositiu lògic i, per tant, només necessiten un port per a l’escolta d’aquests dispositius.

 

treball conjunt de sistema de fitxers i sima