a653fs sistema de fitxers sima

El sistema de fitxers a653fs avenc és una aplicació complementària per a sima que permet que les aplicacions simulades utilitzin operacions de sistema de fitxers conforme a l’especificació ARINC653 Part 2.

context sima

Juntament amb les eines i el descriptor sima, aquest complement permet a les particions administrar fitxers i directoris estiguin ubicats o no en la mateixa partició sima objecte de simulació. Els usuaris especifiquen a través de la configuració els emplaçaments visibles per a cada partició com a volums o dispositius del sistema de fitxers d’acord amb l’especificació ARINC 653 Part 2. 


El sistema de fitxers sima també es pot configurar per donar suport a més d’un mòdul per sessió de simulació (accés de diversos mòduls a un sol dispositiu del sistema de fitxers).