TALOS

TALOS és un sistema de comandament i control distribuït a dos nivells de comandament, que permet fer la coordinació i l’execució del suport de focs integrat en la maniobra terrestre d’ambdós nivells (brigada i batallons), per al seu ús per l’Exèrcit de Terra i per l’Armada. Els suports de focs inclouen: artilleria de campanya (ACA), morters, foc naval de suport (FNA) i el suport aeri, en suport a l’operació terrestre.

S’organitza en dos subsistemes complementaris:

  • Subsistema de planejament de Suports de Foc: Planejament dels Suports de Foc integrats en la maniobra.
  • Subsistema d’execució de Suports de Foc: Execució i control dels focs. Per a focs de campanya i morters s’inclouen aspectes tècnics de càlcul de tir.

Aquests subsistemes es componen d’un grup interrelacionat de “cèl·lules” que intercanvien la informació necessària per complir les funcions que tenen definides.

Les capacitats de TALOS inclouen el planejament de la maniobra i del suport de focs amb eines de suport a la decisió per a la selecció de línia d’acció, la conducció de la maniobra amb el suport de focs integrat, seguiment de forces pròpies (FFT) i de les accions tàctiques de la maniobra, obtenció de blancs, direcció dels focs, i execució i observació de tir, fins a nivell sistema d’armes en el cas dels morters i ACA, aportant el mapa de situació amb l’avanç de la maniobra.

El sistema TALOS proporciona una sèrie de funcions genèriques que estan presents en totes les cèl·lules. Aquestes funcions inclouen:

  • Posicionament automàtic.
  • Visualització de les entitats sobre visor cartogràfic (SIGMIL). Permet definir superposables sobre la cartografia per representar les posicions dels elements que intervenen en l’operació (unitats pròpies i enemigues, instal·lacions, objectius, etc.).
  • Utilització i conversió de coordenades i sistemes geodèsics.
  • Funcionalitats GIS més habituals: pendents, perfils, distàncies, superfícies, volums, cobertures, zones vistes-ocultes...
  • Missatgeria en forma de xat, amb missatges predefinits o text lliure.
  • Gestió d’usuaris (genèrics) i rols associats i assignació de funcionalitats a rols.
  • Controla diferents materials simultàniament: El sistema és capaç de combinar accions de foc de diversos materials d’artilleria i/o morters des d’un mateix lloc de comandament, fent els càlculs per processar ordres de foc.